P. van Campenhout bemaningslid van de VOC

Pieter van Campenhout 1224.
Geboren: na 1709 te Hilvarenbeek
Overleden: 27 april 1746 op Kaap de Goede Hoop, Zuid Afrika

Pieter van Campenhout, treedt op 6 september 1745 in dienst als Jongmatroos bij de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) vanuit Zeeland aan boord van het schip ‘Hercules’ met als bestemming Batavia, Indië. Onderweg wordt hij ziek en in Kaapstad, Zuid Afrika aan land gebracht. Hij is vermoedelijk verpleegd in het fort ‘het Kasteel’
Pieter overlijdt na 3 maanden. Onbekend is, waar hij hierna is begraven.

Reisgegevens van de Hercules
vertrek op van naar aankomst op kamer schipper

06/09/1745 Fort Rammekens, Zeeland
21/06/1746 Batavia
Kamer Zeeland, schipper Jan Bijland

via: Kaap de Goede Hoop, Zuid Afrika van 03/02/1746 tot 04/03/1746

02/03/1747 Bengalen, India
11/09/1747 Texel
Kamer Amsterdam, schipper Jan Mijsters


Poort en binnenplaats van het fort ‘het Kasteel’
in Kaapstad, Zuid Afrika

Kenmerken ‘Hercules’

Gebouwd in 1743 voor de Kamer van Zeeland op de VOC-werf in Middelburg.
In gebruik bij de VOC vanaf 1743 tot 19 februari 1763 en vergaan bij de ‘Straat Sapi’, in de Indische Zee.

Lengte 136 voet

Laadvermogen 425 last (850 ton)

Bemanning 207-273 koppen

Reisbeschrijving ‘Hercules’

Oorspronkelijk vertrok het schip voor haar tweede reis naar ‘de Oost’ op 6 mei 1748, maar zij liep aan de grond bij ‘de Haaks’, evenals de schepen ‘Bredenhof’ en de ‘Lis’.
Vier dagen later kwam de schepen weer terug bij Texel. Op 10 juni 1748 is het schip opnieuw vertrokken vanaf Texel. De ‘Hercules’ was vanaf 16 november tot 10 januari 1749 aan de Kaap en bereikte op 1 mei 1749 Ceylon.

Note: De Haaksgronden is de naam voor het gebied voor de Nederlandse Noordzeekust waar de zandbanken Noorderhaaks en Zuiderhaaks liggen. In de zestiende eeuw bestonden de Haaksgronden uit vier zandbanken omdat Zuiderhaaks toen bestond uit drie verschillende zandbanken.

Op 19 februari 1763 is de ‘Hercules’ tijdens een reis naar Timor in Straat Sapi (ook Sapeh) op Rotten eiland vergaan.

“De afwyking van het Kompas was aldaar vyftien minuten westlyk Het Rotten Eiland langs t welk men des anderdaags na het ligten van het anker liep is hoog en met hout bewassen doch de bomen schenen er zo klein als kreupelbosch en de velden dor en verbrandt te zyn waarschynlyk een uitwerksel van de laatste moesson Den volgenden dag hoopte Dampier voor den avond in het Westen van alle die Eilanden te komen doch tegens den avond weder Land in het Zuid West ten Westen ontdekkende bevondt hy dat men alhier meer Eilanden vindt dan in enige Kaart geplaatst zyn Ook was hy verplicht verder naar het Westen te lopen ten einde ten vollen buiten de Landen te geraken HEM wedervoer zegt hy niets merkwaardigs tot den 23 Juny wanneer hy op de Kust van Java zich in het gezicht van het Prinsen Eiland bevindende door zyne rekeningen bevestigd vondt dat de afstand tusschen Timor en dat Eiland veertien graden twee en dertig minuten is Zyn verblyf te Batavia tot den 17 Oétober behelst niets merkwaardiger zo min als zyn tocht tot aan de Kaap de goede Hoop a en van daar tot het Eiland Ascension alwaar hy den 23 February 17oI aankwam Doch daags te voren hadt zyn Schip een zo zwaar lek bekomen dat wat moeite men ook aanwendde om het te stoppen hy in de deerlyke noodzaaklykheid geraakte om met zyn volk en al t geen hy van de Schipbreuk bergen konde op dat Eiland te wyken Het overige van zyn Dagregister vervattende de hulpmiddelen die een zo bloot Eiland aan Zeelieden in het grootste onheil t welk zy te duchten hebben leveren kan verdient liefst met de eige woorden van den Schryver te worden gemeldt”

 

Onderzoek afgerond november 2017