Jacobus van Campenhout (1173.)

Personalia

Naam:..Jacobus van Campenhout (1173.)
Geboren: juli 1741 (Axel)
Overleden:6 november 1771
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: overlijden moeder **Dina Elisabeth
0 jaar: geboorte **Jacobus
1 jaar: geboorte broer **Cornelis
3 jaar: geboorte zus **Maria Agnita
3 jaar: geboorte zus **Dina Elisabeth
4 jaar: geboorte zus **Maria Agneta
8 jaar: geboorte broer **Johannis Jacobus
11 jaar: geboorte broer **Jakobus
30 jaar: overlijden **Jacobus

Opmerkingen

Doopdatum: 16 juli 1741 Doopplaats: Axel Jacobus heeft 5 jaar als bemanningslid op het slavenschepen gewerkt die slaven ronselden voor de koloniën in Suriname. Schip: Snauw Nieuwe Hoop Datum begin: 29-12-1766 Datum einde: 31-05-1768 Herkomst: Middelburg Functie: Jongen Reis: Middelburg-Kust van Guinee-Suriname-Middelburg Fregat Haast U Langzaam Datum begin: 05-01-1769 Datum einde: 27-06-1770 Herkomst: Middelburg Functie: Jongen Reis: Middelburg-Dartmouth-Angola-Suriname-Middelburg Fregat Haast U Langzaam Datum begin: 19-11-1770 Datum einde: 06-11-1771 Herkomst: Middelburg Functie: Oploper Reis: Middelburg-Angola-Essequibo-Middelburg Bijzonderheden: Overleden Gepubliceerd: P.F. Poortvliet, De bemanning der schepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie 1721-1803 (uitgave NGV Afdeling Zeeland 1995), deel 3, pagina 139-140 Toegang: 20 Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC), 1720-1889 Inventarisnummer: 530