Jakobus van Campenhout (1179.)

Levensloop

0 jaar: overlijden moeder **Dina Elisabeth
0 jaar: geboorte **Jakobus
19 jaar: overlijden broer **Jacobus
31 jaar: overlijden broer **Cornelis

Opmerkingen

Doopdatum: 16 juli 1752 Doopplaats: Axel