Michael (Michiel) van Campenhout (385.)

Personalia

Naam:.Michael (Michiel) van Campenhout (385.)
Geboren: 1625 (Hofstade, België)
Overleden: 1676 (Breda)
Begraven: juli 1676 (Oudenbosch)
Ouders:
Broers/Zussen:

Levensloop

0 jaar: geboorte *Michael (Michiel)
11 jaar: geboorte broer *Johannes (Jan/Johan) Judocus
16 jaar: geboorte broer *Philippus
19 jaar: geboorte broer *Leonardus
44 jaar: overlijden broer *Johannes (Jan/Johan) Judocus
44 jaar: geboorte zoon *Michiel
51 jaar: overlijden *Michael (Michiel)

Opmerkingen

Michael, chirurgijn te Hilvarenbeek, lid van het St. Joris Gilde, koning van dit Gilde in 1670. Van hem werd het oudst bekende familiewapen op zijn koningsschild gevonden. Michiel van Campenhout wordt in dat kader door de stad op 12-9-1668 aangeworven om de pestmeester Birago bij te staan tijdens de epidemie. Daarin wordt geschreven: sullen aenveerden m(eeste)r Michiel van Campenhout chirurgijn geboren van Hilverenbeke om gedurende de tegenwoordige contagie te dienen de geinfecteerde deser stadt en(de) hare cuijpe Hij was broeder van het schuttersgilde St. Jorisgilde en schoot zich in 1670 tot koning. Volgens een oud gildengebruik liet ook Michiel een koningsschild maken dat aan het gilde werd geschonken.. Het schildje is nog steeds onderdeel van het koningszilver dat door de koning bij officiële gildebijeenkomsten wordt gedragen. Het onderkomen van het St. Jorisgilde in Hilvarenbeek is zeer bijzonder. Michael van Campenhout woonde namelijk in het huidige gildehuis de Zwaan, toen nog De Swaen geheten. Na zijn terugkomst uit Brussel heeft hij niet lang in Hilvarenbeek (bij zijn broer Philippus?) gewoond. In het stadsarchief van Breda bestaat er een notariële akte uit 1676, waarin Michael vlak voor zijn dood zijn testament opgemaakt en zijn natuurlijke (niet wettige) kind.