Abram van Campenhout, meesterschilder

In de Dom van Aken hangen twéé schilderijen van Abraham van Campenhout. Door de signering van de schilderijen werd eerst gedacht dat Abraham, Abram heette.
Deze schilderijen zijn in de periode van 1649 geschilderd. (zie bijlage)
Abraham van Campenhout schilderde in de stijl van Peter Paul Rubens. Of hij echt een leerling van de school van Peter Paul Rubens was, moet nog worden onderzocht.

Er is contact gelegd met het Rubenshuis. Men gaf aan dat het Rubenianum geen informatie over Abraham van Campenhout heeft. Het enige dat men kon vertellen, is dat een schilder van die naam in 1641/1642 als meester is opgenomen in het register van het Antwerpse schilders gilde Sint-Lucas en in 1646 als lid van de ‘Soliditeit van de Bejaerde Jongmans’.

Deze datum suggereert dat Van Campenhout omstreeks 1620-1625 werd geboren. Zijn vader, ook Abraham genaamd, was glasblazer van beroep. Op basis van het geleverde beeldmateriaal kon men niet meer dan oppervlakkig oordeel geven. Bij Het Rijksbureau voor de Kunsthistorie in Den Haag is nog een schilderij van Abraham gevonden, die daar geregistreerd staat. In de gegevens die zij hebben staat dat Abraham zijn latere werk signeerde als ABram van Campenhoud.

Linksboven en rechtsonder staat een zwart kruis, welke de betekenis heeft van het christelijk geloof.

Linksonder en rechtsboven staan in een vlak een een lelie en is het andere vlak rood:

Rood => de kleur van de liefde en hartstocht;
Geel => wijsheid, groot denkvermogen en intelligentie;
Lelie => het symbool van Maria.

Voorlopige conclusie:
Dit wapen is geen wapen maar een schild ter allegorie van Maria.

Kruisafname van Christus in de stijl van Peter Paul Rubens. Dit schilderij is in spiegelbeeld geschilderd. De gebruikelijke werkwijze van een leerling die van de schilderijen van zijn meester leert.

Het schilderij dat geregistreerd staat bij het RKD in Den Haag. Duidelijk een andere (eigen) stijl te zien. Zou Abraham in Italië geweest zijn? Is dit schilderij een opdracht van de dame van de afbeelding?

Start onderzoek november 2010